Skoro skutki ocieplenia klimatu będą tak katastrofalne to dlaczego dziennikarze nie trąbią o tym na okrągło? Faktem jest, że media nie zdają egzaminu z informowania nas o tym dramatycznym zagrożeniu, co opóźnia podjęcie niezbędnych kroków. Z czego wynika fakt, że ci, których rolą jest zapewnienie nam dostępu do rzetelnych informacji, tak kiepsko radzą sobie z dostarczaniem treści na ten najistotniejszy obecnie temat? W rozmowie z Szymonem Bujalski staramy się znaleźć odpowiedzi na to pytanie i zastanawiamy się jak można by naprawić istniejący stan rzeczy.