24 lutego Rosja rozpoczęła pełnoskalową inwazję na terytorium Ukrainy. Mimo to niektóre z krajów europejskich są bardzo niechętne dla wprowadzenia sankcji, które byłyby naprawdę dotkliwe dla władz Federacji Rosyjskiej. Przyczyn takiego stanu rzeczy możemy szukać w uzależnieniu wielu państw naszego kontynentu od dostaw gazu ziemnego z Rosji. Jak odmienić tę sytuację w europejskiej energetyce? Jak to zrobić z pożytkiem nie tylko dla niezależności krajów Starego Kontynentu od zewnętrznych dostaw surowców, ale także dla ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i realizacji celów klimatycznych Unii Europejskiej?