Katastrofa ekologiczna na Odrze sprawiła, że nieco większą uwagę zaczęliśmy zwracać na to w jakim stanie są polskie rzeki. Jednocześnie, po początkowym oburzeniu, uwaga opinii publicznej dość szybko została przekierowana na inne tematy, a systemowe zaniedbania, które doprowadziły do katastrofy nie zostały naprawione. Dlatego w tym odcinku przyglądamy się bliżej temu jaka jest faktyczna sytuacja polskich rzek i temu co im grozi, bo plany rządzących – mówiąc eufemistycznie – nie napawają optymizmem. 

Sporo czasu poświęcamy niepokojącemu projektowi jakim jest droga wodna E40, rozmawiamy też planach budowy nowego stopnia wodnego na Wiśle w Siarzewie, możliwościach rozebrania tamy we Włocławku, konieczności zwiększenia zdolności retencyjnych polskich rzek (a obecnie dzieje się coś wprost odwrotnego). Krótko – mówimy dużo o tym co powinno być cały czas powszechnie obecne w debacie publicznej, a z jakichś powodów wcale nie jest.

Moim gościem jest Marek Elas z Koalicji Ratujmy Rzeki i z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Dodatkowe materiały

Droga wodna E40 – zagrożenie dla różnorodności biologicznej i kluczowych obszarów chronionych – raport autorstwa Save Polesia (do którego należy Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków) na temat drogi wodnej E40