podcast

Karaiby, czyli jak dziedzictwo kolonializmu utrudnia adaptację do zmian klimatu | Bartosz Wójcik, UMCS

Kraje najbardziej dotknięte kolonialną przeszłością to bardzo często kraje, który będą borykać się – lub już się borykają – z najbardziej dotkliwymi skutkami zmian klimatu. Skuteczną adaptację utrudnia jednak piętno kolonializmu, które do dziś rzutuje na poziom życia i zamożność tych krajów. Zwłaszcza, że zwykle próżno szukać wsparcia ze strony...

Czy media są w stanie się zmienić? | Maciej Okraszewski, Dział Zagraniczny

Mainstreamowe media w swojej obecnej formie pozostawiają wiele do życzenia – szczególnie jeśli chodzi o dostarczanie nam rzetelnych informacji w ilości i formie, które umożliwiłyby rzeczową debatę o tym jak rozwiązać kryzys klimatyczny. W czasach nieustannej walki o zainteresowanie odbiorcy, media skupiają się przede wszystkim na przyciąganiu uwagi widza za...

Nie tylko Odra… czyli co się dzieje z polskimi rzekami? | Marek Elas, Koalicja Ratujmy Rzeki

Katastrofa ekologiczna na Odrze sprawiła, że nieco większą uwagę zaczęliśmy zwracać na to w jakim stanie są polskie rzeki. Jednocześnie, po początkowym oburzeniu, uwaga opinii publicznej dość szybko została przekierowana na inne tematy, a systemowe zaniedbania, które doprowadziły do katastrofy nie zostały naprawione. Dlatego w tym odcinku przyglądamy się bliżej...

Dlaczego osobiste wybory jednostek są istotne dla powstrzymania kryzysu klimatycznego?

W wypowiedziach na temat kryzysu klimatycznego, które padają w przestrzeni publicznej, często możemy usłyszeć, że najistotniejsze są zmiany systemowe. Chwilami można więc odnieść wrażenie, że skoro tak jest, to osobiste decyzje jednostek zmierzające do zmniejszenie naszego śladu węglowego czy środowiskowego są bez znaczenia. Rzeczywistość jest jednak bardziej skomplikowana. W praktyce...

Jak powinna wyglądać ekonomia w czasach zmian klimatu? | Kamil Fejfer & Łukasz Komuda, Ekonomia i Cała Reszta

To już ponad rok odkąd istnieje Zrównoważony Rozwój! By uczcić ten mały jubileusz postanowiłem zaprosić do rozmowy Łukasza Komudę i Kamila Fejfera – gospodarzy podcastu o wdzięcznej nazwie Ekonomia i Cała Reszta, którego sam regularnie słucham. Usłyszycie w tej rozmowie sporo rozważań na temat gospodarki – zastanawiamy się czy wszystkie...

Energia jądrowa jest Polsce potrzebna | Prof. Szymon Malinowski, Polska Akademia Nauk

W pierwszym odcinku drugiego sezonu podcastu rozmawiam z profesorem Szymonem Malinowskim – dyrektorem Instytutu Geofizyki Uniwesytetu Warszawskiego, przewodniczącym zespołu doradczego ds. kryzysu klimatycznego przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk, współtwórcy portalu Nauka o Klimacie. W tej rozmowie usłyszycie o tym dlaczego wciąż jako ludzkość robimy za mało by ograniczyć emisje, dlaczego...

Dobry zbiorkom to konieczność w czasach kryzysu klimatycznego | Miasto Jest Nasze

W naszym kraju w wiele miejsc nie jest łatwo dojechać inaczej niż własnym samochodem. Spalanie całych baków paliwa w autach wiozących kilka – lub najczęściej – tylko jedną osobę to jednak bardzo niewydajny sposób przemieszczania się i stawianie na taką formę komunikacji bardzo utrudniania nam ograniczanie emisji gazów cieplarnianych w...

Czy wodór będzie paliwem przyszłości?

Czy wodór będzie paliwem przyszłości? Wiele osób widzi w nim kluczowy element nowej bezemisyjnej gospodarki i ropę XXI wieku. Czy nadzieje pokładane w wodorze są słuszne? Czy rzeczywiście odegra on w nadchodzących latach tak wielką rolę? Jakie są główne przeszkody, które stoją temu na drodze i czy da się je...

Cztery absurdy podatkowe nasilające kryzys klimatyczny

Nasz system podatkowy nie przystaje do okoliczności związanych z globalnym ociepleniem – jest wręcz pod tym względem pełen absurdów. Nie tylko nie posiada on mechanizmów zapewniających by osoby emitujące najwięcej gazów cieplarnianych, płaciły podatki adekwatne do tego faktu, ale też w wielu miejscach branże najbardziej szkodliwe dla klimatu i środowiska...