Dobry zbiorkom to konieczność w czasach kryzysu klimatycznego | Miasto Jest Nasze

W naszym kraju w wiele miejsc nie jest łatwo dojechać inaczej niż własnym samochodem. Spalanie całych baków paliwa w autach wiozących kilka – lub najczęściej – tylko jedną osobę to jednak bardzo niewydajny sposób przemieszczania się i stawianie na taką formę komunikacji bardzo utrudniania nam ograniczanie emisji gazów cieplarnianych w...

Czy wodór będzie paliwem przyszłości?

Czy wodór będzie paliwem przyszłości? Wiele osób widzi w nim kluczowy element nowej bezemisyjnej gospodarki i ropę XXI wieku. Czy nadzieje pokładane w wodorze są słuszne? Czy rzeczywiście odegra on w nadchodzących latach tak wielką rolę? Jakie są główne przeszkody, które stoją temu na drodze i czy da się je...

Cztery absurdy podatkowe nasilające kryzys klimatyczny

Nasz system podatkowy nie przystaje do okoliczności związanych z globalnym ociepleniem – jest wręcz pod tym względem pełen absurdów. Nie tylko nie posiada on mechanizmów zapewniających by osoby emitujące najwięcej gazów cieplarnianych, płaciły podatki adekwatne do tego faktu, ale też w wielu miejscach branże najbardziej szkodliwe dla klimatu i środowiska...

Czy po rosyjskiej inwazji na Ukrainę Niemcy i Europa przeproszą się z energią jądrową? | Adam Błażowski, FOTA4Climate

Inwazja Rosji na Ukrainę zmieniła myślenie wielu osób o energetyce w Europie. Jeszcze niedawno na gaz ziemny często patrzono jak na korzystne paliwo przejściowe w tranzycji na odnawialne źródła energii. Dziś przede wszystkim kojarzy się on z uzależnieniem od Rosji. Według sondaży nawet 70% Niemców popiera odroczenie procesu wygaszania elektrowni...

W jaki sposób dekarbonizować polską energetykę? | Tobiasz Adamczewski, Forum Energii

Dekarbonizując Polską energetykę nie tylko dążymy do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, ale też ograniczamy import surowców takich jak węgiel, gaz czy ropa. A znaczna część tego importu pochodzi z Rosji. Kiedy moglibyśmy uniezależnić się od zewnętrznych dostaw paliw kopalnych? W jaki sposób zamykając elektrownie węglowe nie wpaść w ryzyko zwiększonej...

Jaką lekcję powinna wyciągnąć Europa z wojny w Ukrainie? Wnioski dla energetyki

24 lutego Rosja rozpoczęła pełnoskalową inwazję na terytorium Ukrainy. Mimo to niektóre z krajów europejskich są bardzo niechętne dla wprowadzenia sankcji, które byłyby naprawdę dotkliwe dla władz Federacji Rosyjskiej. Przyczyn takiego stanu rzeczy możemy szukać w uzależnieniu wielu państw naszego kontynentu od dostaw gazu ziemnego z Rosji. Jak odmienić tę...

Czy prawica zacznie traktować globalne ocieplenie poważnie? | Jakub Wiech, Energetyka24

Na polskiej prawicy bardzo częste są głosy kwestionujące istnienie globalnego ocieplenia lub negujące fakt, że jest ono powodowane przez człowieka. Tymczasem, aby przeprowadzić trwającą 20 czy 30 lat transformację polskiej energetyki w stronę zeroemisyjności, wskazany byłby konsensus wszystkich sił politycznych w kraju. Jak do niego doprowadzić, gdy tak wiele głosów...

Pora przestać wycinać drzewa w miastach | Paweł Kisiel, FOTA4Climate

Od ilości i stanu zieleni zależy jakość życia w naszych miastach. Wycinanie drzew sprawia, że miejscowości, które zamieszkujemy stają się coraz gorętsze i coraz bardziej suche. W dobie zmian klimatu powinniśmy zaniechać dalszych wycinek i zwiększać ilość zielonych przestrzeni. Niestety w ostatnich latach tendencja jest wręcz odwrotna – co chwilę...