Dekarbonizując Polską energetykę nie tylko dążymy do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, ale też ograniczamy import surowców takich jak węgiel, gaz czy ropa. A znaczna część tego importu pochodzi z Rosji. Kiedy moglibyśmy uniezależnić się od zewnętrznych dostaw paliw kopalnych? W jaki sposób zamykając elektrownie węglowe nie wpaść w ryzyko zwiększonej zależności od importu rosyjskiego gazu? Co zrobić, aby móc w jak największym stopniu korzystać z zainstalowanych mocy z odnawialnych źródłach energii? Odpowiedzi na te pytania poznacie w rozmowie z Tobiaszem Adamczewskim – Dyrektorem Programu OZE w think tanku Forum Energii.

Więcej o tematach poruszanych w odcinku przeczytanie w tekstach opublikowanych przez Forum Energii:

Ponad bilion złotych na import surowców energetycznych do Polski – analiza na temat kosztu i źródeł importu paliw kopalnych do Polski

Po 2025 r. węgiel będzie wychodził z polskiego systemu energetycznego falami – o spodziewanych wyłączeniach polskich elektrowni węglowych po 2025 roku